Tag: ÒGBÓMỌ̀ṢỌ́

ÒGBÓMỌ̀ṢỌ́

EULOGICAL FACTS ABOUT ÒGBÓMỌ̀ṢỌ́

ÒGBÓMỌ̀ṢỌ́ Ò gbé orí Ẹ̀lẹ́mọ̀ṣọ́, Ògbómọ̀ṣọ́ ògbómọjúgun Ọmọ afògbójà Ibi tí wọ́n gbé ń jẹkà, kí wọ́n tó...